Vi støtter Plant et træ

For hvert solgt plankebord, planter vi et nyt træ. Hele idéen om smukke plankeborde som symbol på bæredygtighed, det at passe på naturen, at vi som mennesker giver jorden noget igen og derved bidrager positivt til vores globale CO2 udfordring. Det er den grundlæggende tanke hos Kolbøtterne. Et plankebord fra os er mere end god stil.

Gennem ordningen ”Plant a tree”, har vi aktivt valgt at bidrage til et bedre miljø og klima, ved at plante træer. Træer har en altafgørende betydning for jordens klima, da de binder CO2 og dermed reducere den CO2 som ellers ville havne i atmosfæren og skabe global opvarmning.

 

Om Khasi Hills og "Plant a tree"

I Indiens Meghalaya provins ligger “The wettest place on earth”, tågeskovene ved Khasi Hills. Regionen er præget af rig biodiversitet, hellige skove, ældgamle sten monolitter og mindre Khasi samfund. Området er kraftigt truet af nedbrydning og skovrydning.

Projektet går ud på at bekæmpe skovrydning og reetablere skovområderne til gavn for både lokalbefolkning, natur og det globale klima. Projektet har foruden en reetablering af de naturlige skovområder, også det formål at skabe bæredygtig levevis og økonomi for lokalbefolkningen, så områdets biodiversitet og Khasi samfund kan blomstre i fællesskab. Der arbejdes tæt sammen med lokalbefolkningen for at finde bæredygtige løsninger, så skovrydning til brænde og energibehov erstattes af energieffektive ovne og riskogere til områdets 5000 familier. En ændring af landbrugsteknikker og adfærd er en vigtig del af projektet.

Hvorfor Khasi Hills?

Khasi-folket er traditionelt set knyttet tæt til områdets skove og de er afhængige af tågeskovene for brænde, medicin, mad og bolig. Khasi-folket værdsætter skovene for deres rolle i beskyttelsen af floder, vandløb og dyreliv, ligesom de tildeler dem spirituel betydning. Khasi-folket er truet og risikere at miste deres levested, da skovene fældes for brænde, kul og græsmark- er til kvæg. Meghalaya provinsens tågeskovene har international betydning, anerkendt som værende et af verdens vådeste områder og et biodiversitets ”Hotspot”.

Projektets målsætning

  • Reetablering af oprindelige skovområder
  • Øget CO2 binding
  • Skabe økonomisk udvikling
  • Udbrede ligestilling og kvindeligt lederskab
  • Jordbundsbeskyttelse
  • Udvidelse af skovområde
  • Udvidelse af levesteder for truede og fredede dyrearter


CO2 gevinsten

East Khasi Hills er den totale above-ground biomasse estimeret til et gennemsnit på 104 tons CO2 per hektar over en periode på 20 år. Tallene er baseret på en on-site måling foretaget i 2017 via målinger og metoder kompatibel med REDD+ standarter og certificeret via Plan Vivo.

 

Certifikat

  • Deltager nr.: G100030
  • Antal plantet træer: 500
  • Samlet CO2 binding: 62.424 Tons

 

Tilføj en kommentar